Verantwortlicher gem. 6 Abs. Wenn Sie dies tun, steht es uns frei, den von Ihnen ausgewählten Fachhändler unter Weitergabe Ihrer Daten hierüber zu informieren. Nejdříve ruční nářadí, poté následovaly stroje a elektornářadí. 1 zdanie 1 lit. Weitere Informationen zu Art und Umfang der Datenverarbeitung durch Microsoft erhalten Sie unter. Porovnat. 1 S. 1 lit. Welche Daten hierbei erhoben werden, ist aus dem Formular ersichtlich. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na równowadze interesów, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania. Nasz sklep internetowy obsługuje wyłącznie klientów firmowych. Podstawą prawną jest tu art. 1 RODO w połączeniu z § 26 ust. Sie können Ihre erteilten Einwilligungen zum Erhalt von E-Mails jederzeit widerrufen. spełnienie obowiązku udokumentowania na potrzeby ewentualnego postępowania sprawdzającego zgodność z ustawą o równym traktowaniu. Wenn Sie die Karten-Funktion nutzen, erhält apilayer die unter § 3 genannten Daten. Art.nr. b w połączeniu z art. 6 ust. Stojak wiertniczy Titan Rems 183600 służy do pracy z wiertnicami Rems Picus S1, Picus SR, Picus S3, Picus S2/3,5 i wiertnic innych producentów. Wir haben keinen Einfluss auf die Art, Umfang und Zwecke der Verarbeitung sowie Löschung der erhobenen Daten des Dienstleisters. Dzięki tej usłudze możemy zapewnić użytkownikowi wygodny widok podczas korzystania z funkcji mapy. B. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Image Film. Ersatzteile bestellen, hier zum Ersatzteil-Shop >>> hier klicken 572504R220-506 Artikel 572504R220 >>> nicht mehr lieferbar + kein Alternativ-Artikel bekannt !!! 1 S. 1 lit. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. Erst wenn Sie aktiv die Karten-Funktion nutzen, wird dieser Dienst aktiviert. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Der Widerruf entfaltet seine Wirkung für die Zukunft, sodass wir Ihre personenbezogenen Daten ab dem Zeitpunkt des Widerrufs nicht mehr verarbeiten dürfen. Ersatzteile . 46 ust. Die Zweckerreichung entfällt, wenn die Anfrage des Nutzers abschließend geklärt werden konnte und die Kontaktaufnahme damit beendet ist. zaciskowa UNI 18, para. REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de; Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů na výše uvedené poštovní adrese s dodatkem „Pověřenec pro ochranu údajů“ nebo na e-mailovou adresu: dataprivacy@rems.de Microsoft przestrzega przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania, przekazywania, zapisywania oraz innych sposobów przetwarzania danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Wir verkaufen über unsere Online-Shops ausschließlich an gewerbliche Kunden. 6 Abs. ... Katalog PDF. W przeciwnym razie odtworzenie nie nastąpi. 2 lit. Ta funkcja jest standardowo zablokowana. Einstellmöglichkeiten und sonstige Informationen zum Schutz Ihrer Daten erhalten Sie unter: Wir verwenden auf unserer Website ipstack. e-mail på dataprivacy@rems.de eller pr. Durch diesen Dienst können wir interaktive Karten zeigen und ermöglichen dem Nutzer eine komfortable Nutzung der Karten-Funktion. Państwa dane osobowe nie są przykazywane osobom trzecim w innych celach niż podane. 1 zdanie 1 lit. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Einrichtung eines Benutzerkontos und zur Bearbeitung Ihrer Teilnahme an einer Aktion erfolgt nach Art. 6 ust. 7 RODO. Ersatzteile . Stanowi to elektroniczną zgodę zgodnie z art. 6 Abs. Bing Maps to usługa oferowana przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Alle Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation unterliegen geeigneten Garantien, wie sie in Artikel 46 DSGVO beschrieben sind. Aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte benutzen wir auf unseren Websites eine SSL- bzw. Bestätigen Sie diesen Link, werden Ihre Einstellungen zum Erhalt von E-Mails aktiv und der Zeitpunkt der Änderung wird protokolliert. b RODO. Wenn Sie das YouTube-Video auswählen, erhält Google die unter § 3 genannten Daten. 18 DSGVO). 577012 R220. Ihre von uns insoweit erhobenen personenbezogenen Daten löschen wir, sobald Sie uns mitteilen, dass Sie dies wünschen (z. Sie erkennen eine SSL- bzw. b RODO. REMS – silna pozycja na rynku dzięki konsekwentnej polityce zbytu wyrobów. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. O prócz wyżej wymienionych danych na Państwa komputerze podczas korzystania z naszych stron internetowych zapisywane są pliki cookies. 6 Abs. 1 zdanie 1 lit. Są one stosowane do identyfikacji na potrzeby pomiarów zasięgu lub do celów marketingowych. REMS – dla profesjonalistów. REMS - inovativní výrobce strojů a nástrojů pro opracování trubek.Od založení v roce 1909 vyrábí REMS ruční nástroje, stroje a elektrické nářadí zejména pro instalatéry a topenáře. W takim przypadku poinformujemy o tym wybranego przez Państwa autoryzowanego dystrybutora przekazując mu Państwa dane. W celu realizacji niektórych usług korzystamy z pomocy zewnętrznych usługodawców. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. f DSGVO unser berechtigtes Interesse zur Präsentation unseres Unternehmens. Jeżeli posiadają Państwo konto użytkownika Google i w momencie wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo do niego zalogowani, dane te zostają przypisane bezpośrednio do Państwa konta użytkownika Google. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange (Seite 212) erforderlich. Ta funkcja jest standardowo zablokowana. Jeżeli efektem zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila jest zawarcie umowy, przetwarzanie udostępnionych danych jest niezbędne do wykonania umowy. Dopiero aktywne użycie tej funkcji powoduje jej aktywację. REMS Akku-Press 22 V REMS Akku-Amigo 22 V REMS Akku-Cento 22 V REMS Multi-Push. 6 ust. 46 Abs. 6 ust. Korzystając z funkcji mapy , Microsoft otrzymuje dane podane w § 3. Dzięki nowoczesnej technice i bardzo wysokim standardom jakości produkty firmy REMS są znane i cenione na całym świecie. Rechtsgrundlage hierfür ist die Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrags nach Art. Ipstack to usługa oferowana przez apilayer GmbH, Elisabethstrasse 15/5, 1010 Vienna, Austria. ... REMS GmbH & Co KG koncernselskab, som angivet i den pågældende bestillingsproces. Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym, następuje zawarcie umowy z nami lub z właściwym dla Państwa lokalizacji oddziałem REMS GmbH & Co KG lub spółką koncernu REMS GmbH & Co KG, zgodnie z informacją podaną w procesie zamówienia. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. REMS Akku-Press 22 V REMS Akku-Amigo 22 V REMS Akku-Cento 22 V ... REMS GmbH & Co KG koncernselskab, som angivet i den pågældende bestillingsproces. Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Sie haben die Möglichkeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen, wobei Sie diesen gegenüber PayPal ausüben müssen. speciel placering af presstang tilslutningen (patent EP 1 952 948).Fordybninger, der er anbragt i pressebakkerne, til sikker føring af forbindelseslaskerne for forskydningsfri presning (patent EP 2 347 862). Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy z Google zgodnie z art. Die Überlassung dieser Daten erfolgt freiwillig. a RODO Państwa zgody. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren (Art. Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy zgodnie z art. Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. 88 Abs. Informacje te nie są uwzględnianie w procesie aplikacji, o ile nie występuje ustawowy obowiązek w tym zakresie. REMS – pro profesionály. Soweit Dritte von uns mit einer Auftragsverarbeitung personenbezogener Daten beauftragt werden, erfolgt dies gemäß Art. Niezbędne do realizacji zamówienia dane są oznaczone jako pola obowiązkowe. Te same zasady obowiązują w przypadku aplikacji spontanicznych. Rechtsgrundlage hierfür ist die Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrags mit Google nach Art. Zubehör. 7 DSGVO dar. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Ersatzteile . - Rems: Szczypce zaciskowe REMS Mini U 18 AP NOWE system zaciskania AP - Szczypce zaciskowe REMS Mini TH 20 IPA IPANA-Press nowe - REMS Presszange Mini V 22 A, Artykuł 176 - 200 W razie potrzeby dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przekazujemy do oddziału/spółki koncernu odpowiedzialnej za realizację zamówienia. Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 1 S. 1 lit. - Pi. 1 S. 1 lit. Wir verwenden auf unserer Website Bing Maps. Zebrane w związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą zostać usunięte na Państwa żądanie (np. Art.nr. Nie mamy wpływu na sposób, zakres i cele przetwarzania oraz usuwanie zebranych przez usługodawcę danych. REMS Magnum 4010 L-T R 2 1/2-4 . Art.nr. Dabei handelt es sich in der Regel um Ihren Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und IP-Adresse sowie andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. f DSGVO unser berechtigtes Interesse zur Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihrer Anfrage. Weitere Informationen zu Art und Umfang der Datenverarbeitung durch Google erhalten Sie unter, Einstellmöglichkeiten und sonstige Informationen zum Schutz Ihrer Daten erhalten Sie unter. c RODO. Dzięki temu można bezpiecznie przesyłać zapytania za pomocą formularza kontaktowego a także zamówienia poprzez stronę. Es besteht jederzeit die Möglichkeit Änderungen im Benutzerkonto vorzunehmen oder die Löschung zu veranlassen. 6 Abs. 1 zdanie 1 lit. Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art 4 ust. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die das Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. B. durch E-Mail an. Erst wenn Sie aktiv die Funktion nutzen, wird diese aktiviert. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu (np. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji zwieńczonego zawarciem umowy o pracę z osobą aplikującą, dane przekazane przez osobę aplikującą są przetwarzane dalej na potrzeby realizacji stosunku pracy. Ersatzteile . 21 DSGVO). Podstawą prawną jest tu niezbędność do wykonania umowy zgodnie z art. Welche Daten hierbei erhoben werden, ist aus dem Formular ersichtlich. apilayer nutzt diese Daten für die Erstellung von Nutzungsprofilen aber auch für Werbezwecke, Marktforschungen oder auch zur bedarfsgerechten Ausgestaltung seiner Websites. Szczególne kategorie danych osobowych są przetwarzane przez nas tylko wtedy, gdy zostały nam przez Państwa przekazane, abyśmy mogli uwzględnić Państwa aplikację w danej formie lub istnieje taki ustawowy obowiązek. Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. Pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Tymczasowe pliki cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Dane te podaje się dobrowolnie. 1 S. 1 lit. Jeżeli posiadają Państwo u nas konto użytkownika, w dowolnej chwili mogą Państwo sprawdzić, uzupełnić lub wycofać w. Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość wzięcia udziału w konkursach oraz promocjach oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo. REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de; Du kan skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på nedenstående postadresse med tilføjelsen "Datenschutzbeauftragter" eller pr. Wenn Sie unsere Websites betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Websites anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. f DSGVO unser berechtigtes Interesse zur Darstellung von Geschäftspartnern im Online-Kartendienst. 573632. Wszystkie przekazania danych osobowych do kraju trzeciego lub międzynarodowej organizacji podlegają odpowiednim gwarancjom, jak opisano w artykule 46 RODO. 1 S. 1 lit. Diesen Widerspruch müssen Sie jedoch direkt an apilayer richten. Pro podporu společného prodeje. Od założenia w 1909 r. firma REMS produkuje urządzenia, maszyny i elektronarzędzia, szczególnie dla wykonawców instalacji grzewczych i sanitarnych. Wenn Sie die Karten-Funktion nutzen, erhält Google die unter § 3 genannten Daten. Endet das Bewerbungsverfahren ohne Abschluss eines Arbeitsvertrags mit dem Bewerber, werden die vom Bewerber bereitgestellten Daten spätestens 4 Monate nach Bekanntgabe der Entscheidung gelöscht. Porównać. W wybranych krajach mogą oni składać zamówienia. Wsparcie wspólnej sprzedaży. Die hochmoderne Produktion – Garant für die REMS Qualitätsprodukte. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Microsoft-Benutzerkonto haben oder nicht. ... Katalog główny. 2 lit. Wybierając film YouTube, Google otrzymuje dane podane w § 3. Funkcjonalne pliki cookie sprawiają, że korzystanie z witryny jest jeszcze przyjemniejsze. Dane te podaje się dobrowolnie. Wszystkie pozostałe dane podaje się dobrowolnie. b DSGVO. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, auf unserer Website an Gewinnspielen oder anderen Aktionen unseres Unternehmens teilzunehmen. Jest to z reguły Państwa nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i adres IP oraz pozostałe dane, które są niezbędne do realizacji płatności. Google przestrzega przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania, przekazywania, zapisywania oraz innych sposobów przetwarzania danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.